Fantastic Man Magazine
Pierre Touitou by Katja Rahlwes